New items
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Ostrzej widzieć fotoreportaż w itd 1960 1990 In focus photo reportages from ITD 1960 1990
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794