New items
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Arcydzieła sztuki
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022
O miejsce książki w historii sztuki Cz 3 w 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego