New items
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji
Japon la tentation de l'Occident 1868 1912 Musee Guimet Paris 21 avril 25 juillet 1988