Nowości
Husaria duma polskiego oręża
Ostoja tradycji
Fukier i wino
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece