New items
Łódzkie mozaiki i inne monumentalne akcenty plastyczne czasów PRL u
archaologischen Funde aus Polen und dem Baltikum im Germanischen Nationalmuseum Gedenkschrift fur Wilfried Menghin
Sztuka i przyjaciele pisma wybrane Danuty Wr├│blewskiej
Katalog fotografii ze zbioru Aleksandra Czołowskiego
Gallery Szajna the collection catalogue
 
Most often loaned books in the library