New items
Ostrzej widzieć fotoreportaż w itd 1960 1990 In focus photo reportages from ITD 1960 1990
Segmenty dziedzictwa kulturowego między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
Architektura dwudziestolecia
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
 
Most often loaned books in the library