New items
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen
Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich Procedure for the reconstruction of fencing in historic Jewish cemeteries
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
Nowy początek modernizm w II RP A new beginning modernism in the Second Polish Republic