New items
Seventeenth century women's dress patterns Book 2
Amor Deo Amor Patriae Amor Familiae rzecz o rodzinie Matejków
Z Wawelu do Lublina skarby z królewskiego dworu wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum From Wawel to Lublin treasures of the royal court exhibition from the collection of the Wawel Royal Castle et non solum
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Integrated pest management for collections Proceedings of 2011 a Pest Odyssey 10 years later