New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Helga Matzke presents Central European drinking culture and royal silver dinner table 16th 18th centuries Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe XVI XVIII wiek z kolekcji Helga Matzke
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Zakopane inwentaryzacja nowoczesności przewodnik po sztuce w przestrzeni miasta