Nowości
Portret sztukmistrza Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu
Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie XVI XVIII w
Klaudyna Potocka między romantycznymi artystami a wielką polityką
Brak okładki
Dworki pejzaże portrety twórczość Bronisławy Rychter Janowskiej
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011