New items
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
No cover
Dendrochronologia
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library