New items
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Most often loaned books in the library