New items
Umjetnost Iberskoga Poluotoka u Muzeju Mimara odabrana djela primijenjene umjetnosti The art of the Iberian Penisula in the Mimara Museum selected works of applied arts
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg
 
Most often loaned books in the library