New items
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Maseczka origami pamiętnik
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Przygody i wędrówki Misia Uszatka
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku