New items
Dom idea przestrzeń
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Ikony historia i teologia