New items
Kengo Kuma eksperyment materiał architektura experimenting with materials
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
Kresowa Atlantyda historia i mitologia miast kresowych T 19
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
 
Most often loaned books in the library