Nowości
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Kraków 1900
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Armia Gustawa Adolfa 1
Oktawia Żeromska portret rodzinny
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece