New items
Sjaj bijelog zlata becka manufaktura porculana 1718 1864 zbirka Marton 12 2 20 3 2020 Muzej Mimara
Bezmiar ptaków na płótnie utkany Muzeum Chińskiej Sztuki Ludowej
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
Mistrz drugiego planu artysta malarz Marian Ruzamski 1889 1945