New items
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Pałac Popielów przemiany architektoniczne i wystrój wnętrz w 200 lecie krakowskiej rezydencji rodzinnej
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
 
Most often loaned books in the library