Nowości
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Pamięć rodzinna
Armia Gustawa Adolfa 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece