New items
Urbs celeberrima księga pamiątkowa na 750 lecie lokacji Krakowa
Bezmiar ptaków na płótnie utkany Muzeum Chińskiej Sztuki Ludowej
Każdemu czasowi jego sztuka Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki Arsenał '88
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt