Nowości
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Wino i historia
Pamięć rodzinna
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece