Nowości
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Pieniądz i banki na Pomorzu
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece