New items
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Modes & manners Supplementary volume
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
Peccata Grzegorz Bednarski
 
Most often loaned books in the library