Nowości
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece