Nowości
Santisima Virgen Maria
Żywe ogniwa wybór tekstów polskich etnografek 1888 1939
Sztuka w czasach populizmu
Przestrzeń na teatr ćwiczenia z wyobraźni
Pomerania Prussia Polonia rozprawy ofiarowane prof Wiesławowi Długokęckiemu z okazji 65 urodzin
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece