New items
Paris Fine Art Salon/Le Salon 1791 1881
Gustave Courbet l'ecole de la nature the school of nature
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection
Przemyskie dzielnice i ich tajemnice
Stone fidelity marriage and emotion in Medieval tomb sculpture