Nowości
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Szyja awangarda i alkohol rozmowy z artystami
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities