Nowości
Armia Gustawa Adolfa 1
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
Zabytki prawo i praktyka
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece