New items
Surrealizm realizm marksizm sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944 1948
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Dragu Muziejus Vladimiro Tarasovo kolekcija Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus rinkiniuose Museum of Friends the collection of Vladimir Tarasov in the Lithuanian National Museum of Art
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850