New items
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
No cover
Dawna Broń i Barwa zeszyty Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context