Nowości
Katedra poznańska studia o sztuce
Contatti artistici polacco–italiani 1871 1939
Festung Krakau Kraków w cieniu twierdzy 1850 1914
Między Krakowem a Paryżem twórczość graficzna i malarska Jana Rubczaka
Otoczyć naród swój pięknem dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece