New items
Ostrzej widzieć fotoreportaż w itd 1960 1990 In focus photo reportages from ITD 1960 1990
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
 
Most often loaned books in the library