New items
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017 International Student Drawing Triennial Higher Education Institution For Art Studies
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Edward Dwurnik od początku from the beginning
 
Most often loaned books in the library