New items
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
Przygody i wędrówki Misia Uszatka