New items
Łańcuch łączący Ziemię z Niebem Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny
Poświęcenie pisem drukowanych zwyczaj wprowadził drukowane dedykacje w książce okresu zaborów
Dominikanie w Gdańsku 800 lat zakonu dominikanów w Polsce katalog wystawy Muzeum Gdańska
Aukcja malarstwa polskiego 4 12 lutego środa 2020 godz 19 00 w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Warszawa wystawa przedaukcyjna od 29 stycznia 2020 r
Instrumenty muzyczne w scenach Męki Pańskiej w malarstwie Italii od połowy XIII do połowy XV wieku