Nowości
Urbs celeberrima księga pamiątkowa na 750 lecie lokacji Krakowa
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
Trochębajki o Janie Matejce