Nowości
Magdalena Abakanowicz moje formy to kolejne skóry które z siebie zdejmuję my forms are the successive skins I take off
Santisima Virgen Maria
Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
Karta ateńska
Potwory morskie ze średniowiecznych i renesansowych map
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece