Nowości
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Polska w pejzażach
Literatura a rzeźba Literatur und Skulptur
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece