New items
Polesie w fotografii z lat 20 i 30 XX wieku kontrasty głębie powiększenia
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities