New items
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Heveliana księżyc i tarcza Sobieskiego heveliana dawne i sztuka współczesna wystawa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowana ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prezentująca prace i instalacje artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wilanów 21 kwietnia 15 sierpnia 2022 r
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts
Exploding fashion
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens