Nowości
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Legiony Polskie 1914 1919
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Muzeum a pamięć forma produkcja miejsce materiały konferencji zorganizowanej w dniach 8 9 czerwca 2017 roku przez Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece