New items
III Tarptautine Emalio Meno Bienale Vilnius 2009 Cile Estija Gruzija Ispanija Japonija Latvija Lietuva Olandija Prancuzija Rusija Sveicarija Venesuela Vengrija III International Biennale of Enamel Arts Vilnius 2009 Chile Estonia Giorgia Spain Japan Latvia Lithuania The Netherlands France Russia Switzerland Venezuela Hungary
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana
Poussin & l'amour
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką o kulturze w ziemiańskich dworach i pałacach