New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Darczyńcy polskich muzeów historia i współczesność T 1
Dobiesław Gała reliefy
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller