New items
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Dawne malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Rodzina Brueghlów arcydzieła malarstwa flamandzkiego The Brueghel family masterpieces of Flemish painting