New items
Pieniądz i banki w Małopolsce
Aukcja dzieł sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w sobotę 31 marca 2007 godz 16 00 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Kraków wystawa przedaukcyjna w dniach 27 03 30 03 2007
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
 
Most often loaned books in the library