Nowości
Co można opowiedzieć ubiorem? T 2
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Biżuteria i ozdoby ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej katalog zbiorów
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza
Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego