New items
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
Artysta i sztuka w polskich filmach fabularnych powstałych po II wojnie światowej
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Sztuka współczesna anatomia upadku