New items
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
W kręgu wielkopolskich i kujawskich starożytników prace wybrane
A la mort a la vie ! vanites dhier et daujourd'hui
Dawne atelier fotograficzne Bielska Białej
spectacular art of Jean Leon Gerome 1824 1904