Nowości
Sztuka ukraińska XX wieku i polsko ukraińskie związki artystyczne Ukrainskoe iskusstvo XX veka i pol'sko ukrainskie hudozestvennye svazi 20th century Ukrainian art and Polish Ukrainian artistic relations
Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia na terenie ziem polskich materiały do studiów
Artyści niepokorni sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi T 1
Money in Lithuania
Łódzkie neony zapomniane perły wzornictwa PRL u
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece